HOLYGUNS
Holyguns to grupa starych, choć duchem ciągle młodych przyjaciół. W każdym z nas jest sporo podobnej energii, rock n roll’a i rażliwości. To wynik zachodzących zmian, po przez wieloletnie doświadczenia życiowe czy muzyczne. Bieg czasu uformował w nas dojrzałość, czego wynikiem jest to co robimy i w jaki sposób staramy się przekazać, uwalniając wewnętrzną energię i emocje. Właśnie taka jest formuła Holyguns – dojrzała, pełna energii, rock ‘n rolla
i pozytywnych wibracji.